Skip to main content

week 38: erfgoedcafe 8 september 2022 over STIEL

8 september jongstleden was er een Erfgoedcafé Leiden over het einde van STIEL, stichting idustrieel erfgoed Leiden. Tijdens dit Erfgoedcafé werd een expositie over STIEL geopend. In deze expositie is te zien wat de bijdrage van STIEL is geweest voor de stad Leiden en dan met name het behoud van industrieel erfgoed in de vorm van gebouwen, objecten én ambachten.

MW architectuur heeft deze expositie over STIEL vormgegegeven. De expositie was tijdens de Open Monumentendagen van dit jaar te zien.

Op dit moment wordt hard gezocht naar verdere locaties waar deze expositie kan worden getoond.

Andere blogartikelen